Список офицеров вооруженных сил Польской Республики на 1924 г.

Материал из Офицеры русской императорской армии
Перейти к: навигация, поиск
 Marszałkowie Polski  Маршалы Польши
 Piłsudski Józef, Marszałek Polski -
 Foch Ferdynand, Marszałek Francji, Anglji i Polski -
 Korpus Generałów  Корпус генералов
 Generałowie zawodowi  Кадровые генералы
 Generałowie broni  Генералы брони
 Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 1. Haller Józef, Generalny Inspektor Artylerji -
 2. Szeptycki Stanisław, Inspektor Armji IV -
 3. Rozwadowski Tadeusz, Gen. Inspektor Kawalerji -
 Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 1. Żeligowski Lucjan, Inspektor Armji II  Желиговский Люциан Густавович
 Generałowie dywizji  Дивизионные генералы
 Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 1. Majewski Stefan I (10.8.1867), Szef administracji armji -
 2. Sosnkowski Kazimierz -
 3. Romer Jan, D-ca O. K. II -
 4. Lamezan Salins Robert -
 5. Latinik Franciszek Ksawery -
 6. Schubert Karol Stanisław (t. s.) Przewodniczący O. T. O. -
 7. Rydz Śmigły Edward, Inspektor Armji I -
 8. ks. Gall Stanisław, dr. Biskup pol. -
 9. Osiński Aleksander I (26.2.1870), Inspektor Szkół Wojskowych  Осинский Александр Антонович
 10. Sikorski Władysław Eugenjusz, Minister Spraw Wojskowych -
 11. Haller Stanisław, Szef Szt. Gen. -
 12. Skierski Leonard, Inspektor Armji III  Скерский Леонард-Вильгельм Генрихович
 13. Kuliński Mieczysław, D-ca O. K. V -
 15. Porębski Kazimierz, vice-admirał, Szef Kier. Mar. Woj.
 Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 1. Hubischta Jan Władysław, D-ca О.K. VIII -
 2. Malczewski Juljusz, D-ca O. K. VI -
 3. Berbecki Leon, D-ca O. K. III  Бербецкий Леон-Петр Феликсович-Николаевич
 4. Kaczyński Antoni I (7.8.1874), I z-ca Gen. Inspektora Art.  Качинский Антон Викторович
 5. Pogorzelski Eugenjusz Bronisław, (t. s.) O. T. O.  Погоржельский Бронислав-Евгений Александрович?
 6. Konarzewski Daniel, D-ca О. K. I  Конаржевский Даниил Даниилович
 7. Fara Wacław, D-ca O. K. X -
 8. Jung Władysław Jan, D-ca O. K. IV -
 9. Dzierżanowski Kazimierz, D-ca 28 d. p. -
 Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 1. Hauser Edmund, Z-ca d-cy О. K. VII -
 2. Zemanek Henryk Józef. Z-ca d-cy О. K. VIII -
 3. Ledóchowskl Ignacy, Szef art. i sł. uzbr. О. K. V -
 4. Kasprzycki Stefan, Kmdt C. S. Kaw. -
 5. Linde Mieczysław, Z-ca d-cy O. K. VI -
 6. Januszajtis Marian Józef, (stan nie czynny) -
 7. Tinz Eugenjusz Aleksander, D-ca 6 d. p. -
 8. Wróblewski Stanisław II (13.12.1868), Szef dep. I, M. S. Wojsk.
 9. Minkiewicz Henryk, Z-ca d-cy О. K. I -
 10. Rybak Józef Artur, D-ca O. K. IX -
 11. Thullie Jan, D-ca 5 d. p. -
 12. Suszyński Stefan, Kmdt m. Warszawy  Сушинский Стефан Игнатьевич
 13. Ładoś Kazimierz, D-ca 16 d. p. -
 14. Norwid-Neugebauer Mieczysław, Szef dep. VII M. S. Wojsk.
 Generałowie brygady  Бригадные генералы
 Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 1. Hejdukiewicz Edward Gabrjel, (t. s.) O. T. O.  Гейдукевич Эдуард-Гавриил Николаевич
 2. Paulik Franciszek Daniel, Z-ca d-cy О. K. IV
 3. Kawecki Roman I (9.8.1868), (t. s.) O. T. O.
 4. Wróblewski Jan Karol, D-ca 25 d. p.
 5. Jarosz-Kamionka Wiktor, Z-ca d-cy О. K. X
 6. Siestrzeńcewicz Bolesław, kierownik zbrój. Nr. 2  Сестрженцевич Болеслав Станиславович?
 7. Rybiński Czesław Ludwik, inż., (t. s.) O. T. O. Рыбинский Чеслав Брониславович
 8. Wencel Józef, Kmdt W. S. I.  Венцель Иосиф Андреевич?
 9. ks. Niewiarowski Antoni dziek.gen. Szef duszpasterstwa rzym.-kat., О. K. I
 10. Bieliński Adam Jerzy, Z-ca d-cy O. K. III
 11. Billewicz Leon
 12. Kaczyński Wincenty, Szef art. i uzbr. D. O. K. I Качинский Викентий Викторович
 13. Pik Aleksander, Prezydent Najw. Sądu Wojsk.
 14. Griebsch Hugon inż., kmdt Ob. War. Wilno
 15. Horoszkiewicz Kazimierz Andrzej, D-ca 23 d. p.
 16. ks. Bogucki Karol dziek. gen., Szef duszpasterstwa rzym.-kat. O. K. VI
 17. Bejnar Władysław, D-ca 26 d. p.
 18. Pławski Kazimierz Fryderyk, inż. Szef dep. III M. S. Wojsk.
 19. Jastrzębski Tadeusz Stanisław Florjan, Z-ca d-cy O. K. IX
 20. Pachucki Leon I (11.4.1872), (t. s.) O. T. O. Пахуцкий Лев Антонович
 21. Dziewanowski Wacław, Z-ca d-cy О. K. V Дзевановский Вячеслав Андреевич
 22. Bobrowski Tadeusz, inż., Szef służby technicznej Kier. Mar. Woj.
 23. Religioni Antoni Ludwik, Inspektor oddziałów sanitarnych
 24. Zwierkowski Jerzy Anzelm, kontr.-admirał, Szef W. B. dla L. N.
 25. Borowski Michał, kontr.-admirał
 26. Rogalski Wojciech, Inspektor zakładów sanitarnych
 27. Zachariasiewicz Tadeusz, sędzia N. S. W.
 28. Kędzierski Anatol, D-ca 14 d. p.
 29. Pajewski Aleksander, Szef dep. II M. S. Wojsk.
 30. Sawicki Jan 1(24.1.1872), D-ca 3 d. kaw.
 31. Rómmel Juljusz Karol Wilhelm Józef, D-ca 1 d. kaw.
 32. Zieliński Franciszek Antoni, Z-ca d-cy О. K. II
 33. Zieliński Ignacy I (8.7.1871), Szef sanitarny O. K. VI
 34. ks. Niezgoda Piotr, dziek. gen. Szef duszpasterstwa rzym.-kat. О. K. V
 35. Kessler Edmund, I z-ca szefa Szt. Gen.
 36. Galica Andrzej, inż. D-ca 1 d. górski
 37. Milewski Michał I (5.12.1876)
 38. Seyfried Kamil Jan, Szef dep. IX M. S. Wojsk.
 39. Zwierzchowski Franciszek, (stan nieczynny)
 40. Majewski Mikołaj Teodor, Szef art 1 st. uzbr. O. K. III
 41. Kłoczkowskl Wacław, kontr.-admirał, Z-ca szefa Kier. Mar. Woj.
 42. Malewski Józef Gabryel, Szef wydz. wet., dep. II M. S. Wojsk.
 43. Szpakowski Edward, Szef G. M.
 44. Macewicz Gustaw
 45. Krzemieński Jakób Marjan, dr. sędzia N. S. W.
 Starszeństwo z dniem 1-go lipca 1923 r.
 1. Jakesch Bronisław, Inspektor sanitarny
 2. Orlicz-Dreszer Gustaw, D-ca 2 d. kaw.
 3. Gruber Edward, Naczelny Prokurator przy Prok. N. S. W.
 4. Śląski Eugenjusz I (30.12.1872), D-ca 4 d. kaw.
 5. Burhardt-Bukacki Stanisław, D-ca 8 d. p.
 6. Daniec Józef, dr., sędzia N. S. W.
 7. LitwinOwicz Aleksander inż., Szef. dep. X M. S. Wojsk.
 8. Prich Rudolf, Kmdt D. C. W. A. Rembertów
 9. Zagórski Włodzimierz, Szef dep. IV M. S. Wojsk.
 10. Kukieł Marjan Włodzimierz, dr., D-ca 13 d. p.
 11. Becker Józef, D-ca 20 d. p.
 12. Piskor Tadeusz Ludwik, Szef B. Śc. R. Woj. i II z-ca szefa Szt. Gen.
 13. Górecki Roman dr., Szef Korp. Kontr.
 14. Taczak Stanisław, D-ca 17 d. p.
 15. Poierski Olgierd, D-ca 18 d. p.
 16. Dąb-Вiеrnacki Stefan, D-ca 1 d. p.
 17. Fitz Henryk, Szef grupy IV K. K.
 18. Małachowski Stanisław Oktawjusz, D-ca 10 d. p.
 19. Stachiewicz Juljan, Szef biura hist. Szt. Gen.
 20. Thommóe Wiktor, D-ca 15 d. p.
 21. Schubert Edward, Szef. oddz. Kontr nast.
 Starszeństwo z dniem 15-go sierpnia 1924 r.
 1. Frej Bolesław, Kmdt O. War. Dęblin
 2. Żymierski Michał, 11 z-ca szefa a. a. -
 3. Jasieński Roman, D-ca piech. dyw. 6 d. p.
 4. Dąbkowski Mieczysław, Szef dep. V M. S. Wojsk. -
 5. Pilecki Oktawian, Szef sanit. D. О. K. VII
 6. Krauss Karol, D-ca 27 d. p. -
 7. Kalicki Józef I (22.2.1876), D-ca piech. dyw. 14 d. p. -
 8. Składkowski Sławoj, Szef dep. VIII M. S. Wojsk.
 9. Meraviglia-Сгіѵеllі Franciszek, Szef art. i uzbr. D. О. K. VI -
 10. Kubin Jan I (19.12.1876), D-ca 3 sam. bryg. kaw. -
 11. Kiciński Adam, D-ca 10 bryg. kaw. -
 12. Kowalewski Aleksander, I (23.8.1879), Szef art. І uzbr. O. K. IV Ковалевский Александр Викторович
 13. Medwadowski Jan Aleksander Florjan, Szef art. І uzbr. D. О. K. VII Медвадовский Ян Антонович
 14. Truskolaski Gustaw, D-ca 2 d. górskiej -
 15. Hempel Jan Marjan, D-ca 24 d. p.
 16. Puchalak Maciej, D-ca piech. dyw. 25 d. p. -
 17. Maryański Walerjan inż., D-ca 12 d. p. -
 18. Trojanowski Mieczysław I (21.10.1881), D-ca 9 d. p. -
 19. Tokarzewski-Karasiewicz Michał Tadeusz, D-ca 19 d. p. -
 20. Platowski Zygmunt inż., Szef grupy VI K. K. -
 21. Tokarzewski Józef
 22. Siarkiewicz Filip, Szef wydz. Tab dep. II M. S. Wojsk. -
 23. Jaźwiński Bolesław, Kierownik W. I. G. Язвинский Болеслав Генрихович
 24. Meblem Erwin Kazimierz, Kmdt Ob. S.Art. -
 25. Jasiński Albin Marjan, D-ca 11 d. p.
 26. Fabrycy Kazimierz, D-ca 3 d. p.
 27. Zając Józef I (14.3.1891) dr., Szef О. I Szt. Gen. -
 28. Prochaska Emil, D-ca 7 d. p. -
 29. Reyman Robert, Szef grupy III K. K.
 30. Zarzycki Ferdynand dr., D-ca 4 d. p.
 31. Załęski Aleksander Jan, D-ca 29 d. p.
 32. Łuczyński Aleksander Jerzy, D-ca 2 d. p. -
 33. Tabaczyński Jan, D-ca piech. dyw. 15 d. p. -
 34. Wołyńcewicz Romuald inż., Szef grupy II K. K. Волынцевич Ромуальд Антонович
 35. Zaruski Marjusz, adjutant generalny Prezydenta Rzeczypospolitej
 Generałowie rezerwowi
 Generałowie brygady
 Starszeństwo z dniem 1-go czerwca 1919 r.
 1. Rutkowski Maksymilijan
 2. Gurbski Stanisław
 3. Wierzejewski irenjusz -
 4. Piotrowski Edward Пиотровский Эдуард Францевич
 5. Nejman Tomasz
 6. Krajewski Wincenty
 7. Suchodolski Wacław Суходольский Вячеслав Владимирович


Источник: Rocznik oficerski 1924. Warszawa, 1924.